KVALITETSPOLITIKK

Haukås Vimek har som mål å være din foretrukne partner innen sveisede stål- og rørkonstruksjoner samt levering av kvalifisert personell til flere bransjer, inkludert olje og gass, landbasert industri, bygg/anlegg, fiskeri og infrastruktur. Vi forplikter oss til å levere produkter og tjenester i samsvar med alle gjeldende lover, forskrifter og standarder. Vår fokuserte tilnærming sikrer jevn, høy kvalitet og kostnadseffektiv produksjon. Vi lover å opprettholde punktlig levering og konkurransedyktige priser. Gjennom kontinuerlig forbedring søker vi alltid å styrke vårt kvalitetssystem.

MILJØPOLITIKK

Hos Haukås Vimek er vi dedikert til å levere førsteklasses produkter og tjenester i samsvar med alle relevante lover, forskrifter og standarder. Vi har en lidenskap for miljøbevissthet og tar ansvar for å imøtekomme våre kunders og andre interessenters behov og forventninger. Vår miljøpolitikk inkluderer målsettinger som å minimere utslipp til vann og luft, forsvarlig avfallshåndtering, ansvarlig energiforvaltning og en kontinuerlig forbedringsprosess for våre miljøprestasjoner. Alle våre ansatte deler ansvaret for å beskytte miljøet.

HMS-POLITIKK

Haukås Vimeks politikk er å levere produkter og tjenester i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og standarder, samtidig som vi prioriterer et trygt og sunt arbeidsmiljø. Vi deler et felles ansvar, fra ledelsen til hver enkelt ansatt, for å sikre at vi oppnår en «Null filosofi» når det gjelder personskader, ulykker, skader på utstyr og miljøet. Vårt mål er å redusere sykefravær gjennom systematisk HMS-arbeid og kontinuerlig forbedring av vårt HMS-system. Vi er forpliktet til å opprettholde gode HMS-praksiser gjennom effektiv ledelse og kommunikasjon.